ПРЕВОДИ НА ТЕХНИЧЕСКИ РУСКИ

 

Предлагаме преводи от и на технически руски в областта на машиностроенето. Качеството на превода се контролира от двама инженери- съответно с роден език български и и роден език руски. Зад нас е опита на завършено висше образование и защитена дисертация в Москва (Станкин), много добро познаване на терминологията и  повече от 30-годишен опит в областта на преводите .

 Цена 8 евро на страница. За макетиране на материала (вмъкване на готови изображения в електронен формат) цената нараства до 30%.