ВЕРТИКАЛНА ДВУВРЕТЕННА СТРУГОВА МАШИНА С ЦПУ МОД.500VT

НА СТЕРЛИТАМАКСКИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД (РУСИЯ)

 

1. Кратко представяне на фирмата.

Заводът за металорежещи машини в гр.Стерлитамак-Русия, република Башкортостан (ОАО „Стерлитамак- М.Т.Е.”) е едно от най-бързо развиващите се машиностроителни предприятия в Руската федерация. Според някои авторитетни мнения днес заводът е водеща фирма сред руските производители на металорежещи машини. Продукцията му се характеризира с висока производителност и гарантирано качество, стабилна точност, интензивна технология на обработката на металите, широки технологични възможности, оптимално използване на свойствата на съвременния режещ инструмент, възможност за вграждане в автоматични линии. Заложените в машините идеи изпреварват общото ниво, което поражда естествен интерес у потребителите и фирмата се радва на добри продажби както на територията на Руската федерация, така и извън пределите й.

Високото качество на продукцията на завода се определя от няколко условия.

На първо място това е дългогодишният опит и високата култура на производство в самото предприятие. Специалистите от инженерно-техническия център оперативно решават широк кръг от технологични задачи, предлагат на клиента не само машината, но и препоръчват най-подходящите инструменти, МОТ и т.н. Възприетият модулен принцип на изграждане на машините дава възможност  продукцията да се предава в срок при високо качество на изпълнение.

На второ място е затвореният производствен цикъл, в който се включва и собственото леярско производство.

На трето място е прецизният избор на комплектуващи изделия, които които способстват за значителното повишаване на качеството на продукцията. Серийно произвежданите обработващи центри се оборудват със СВД на «Rexroth Star» (Германия), със системи за ЦПУ на “Siemens”, “Heidenhain” (Германия), “MSH MACRO” на фирмата “Delta Tau Data System Inc”(САЩ), лагерните опори на вретенните възли са на SKF, FAG и т.д.

Историята на завода започва през 1941 г., когато в тежките месеци на началния периода на войната в Стерлитамак е евакуиран Одеският завод за радиално-пробивни машини. Дълги години главна област на специализация са вертикално-пробивните машини, машините с ЦПУ, хонинговъчните и специалните агрегатни машини за масовото производство. 

Днес основната продукция на стерлитамакския завод се състои от обработващи центри, хоризонтални и вертикални стругови машини с ЦПУ, стругови центри, хонинговъчни машини, в т.ч. с ЦПУ, специални пробивни машини, в т.ч. многовретенни, универсални пробивни и фрезови машини, в.т.ч. и настолни, комплекси за автоматизирано плазмено и лазерно рязане, електровретена по лиценз.  

 

2. Вертикална двувретенна стругова машина с ЦПУ мод. 500VT.

Фамилията вертикални стругови машини с ЦПУ е предназначена за цялостна обработка на детайли от типа „диск” и към настоящия момент се състои от моделите 300VТ, 450VТ, 500VТ, 600VТ, 800VТ.

Интерес представлява вертикалната двувретенна стругова машина с ЦПУ мод. 500VT (фиг.1). Върху нея заготовката може да получи цялостно (двустранно) обработване. Максималният обработваем диаметър е 300 mm, максималната маса на заготовката е 35 kg. Могат да да се обработват различни конструкционни материали.

 

 

 

 

 

 

 

Носещата система на машината (фиг.2) се състои от тялото 10, върху което са разположени по същество елементите на две вертикални стругови машини- с права и обърната компоновка.

Вдясно се намира машината с права компоновка. Състои се от вретенния възел (дясно вретено) 2 с автоматично управляем патронник, в който се базира и закрепва заготовката, супорта 9 (по ос Х2), супорта 7 (по ос Z2), върху който е монтирана револверната глава 6 и хващачът 8, предназначен за хващане и манипулиране на заготовките.

Вляво е машината с обърната компоновка, в чийто състав влизат вретенният възел (ляво вретено) 3 с автоматично управляем патронник , супорта 5 (ос Х1), супорта 4 (ос Z1) и револверната глава 1, която няма координатни премествания. 

Така се оформят две работни позиции: първата- върху машината с права компоновка, втората- върху машината с обърната компоновка.

            Схемата, по която се движи заготовката от постъпването й върху първа и втора позиция и извеждането й извйн машината, е показана със стрелки. Допълнително изясняване на отделните стъпки е направено на фиг.3.   

Стъпка 1. Заготовката се придвижва към първа работна позиция по лентов транпортьор.

          Стъпка 2. В позицията за смяна хващачът 8 поема заготовката и я разполага в челюстите на патронника на вретеното 2.

          Стъпка 3. Обработване на едната страна на заготовката в първа позиция с инструментите от револверната глава 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: Фиг. 3. Движение на заготовката от едната работна позиция към другата.

 

 

         

Стъпка 4. Чрез преместване на супортите 4 и 5 на машината с обратна компоновка челюстите на патронника на вретеното 3 захващат заготовката. По този начин се реализира характерната за вертикалните стругове с обърната компоновка функция „pick-up”- използване на вретеното за хващане и транпортиране на заготовката до работната позиция.

          Стъпка 5. Обработване на другата страна на заготовката във втора позиция с инструментите от револверната глава 1.

          След обработването върху втора позиция готовият детайл се спуска върху транспортьора 2 (фиг.2).

          Ако технологичната целесъобразност го изисква, след обработката си върху първата позиция детайлът може да се насочи не към втора позиция, а непосредствено към разположения в съседство контейнер за готови детайли.

          От показаното може да се заключи, че вертикалната стругова машина с ЦПУ мод. 500VT осигурява независима обработка с две вретена, двустранна обработка на заготовките в течение на един цикъл, автоматично въвеждане и извеждане на детайлите. Подходяща е за използване в условията на серийното  производство.

 

 Технически характеристики

 

Работни ходове, mm:

Ос Х1.....................................................................1920

Ос Z1.....................................................................400

Ос Х2.....................................................................900

Ос Z2.....................................................................400

Скорост на бързия ход, m/min............................15

Обхват на работните подавания, mm/min.........1-5000

Точност на  позициониране, mm........................0,01

Сумарна мощност на двигателите, kW..............50

 

 

Главни преводи

Дясно вретено

Мощност на главния двигател, kW.......................16

Въртящ момент на вретеното, Nm.......................390

Обхват на честотите на въртене, min-1.................0-490

 

Ляво вретено

Мощност на главния двигател, kW.......................12/18,5

Въртящ момент на вретеното, Nm.......................200

Обхват на честотите на въртене, min-1.................0-4000

 

Револверни глави

Брой на позициите, бр............................................8

Време за АСИ, s......................................................0,5

Точност на позициониране.....................................±4”

Повторяемост на позициониране...........................±1,6”

 

Други характеристики

Обща маса, kg..........................................................11 500

Общи габаритни размери, mm................................6200x3700x3300

Система за ЦПУ.......................................................Sinumerik 840D

 

         

            Тази статия е разработена въз основа на информацията в сайта www.stanok-mte.ru. От същия сайт са

заимствани снимката и графичните изображения, които са обработени допълнително от автора.