Книгата

Угринов Пл.“Експлоатация и настройване на фрезови машини”, 2-о прераб. и допълнено изд., Изд. на ТУ-София, 2008 г.

може да бъде закупена в книжарницата на ТУ-София (бл. 1).