Състав на направление „Обработващи центри” през годините

 
 

 

 

 

 

 


Мая Тараланска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много близки приятели на Центрите

 
 

 

 

 

 


Димитър Савов